fbpx

Declarație privind protecția datelor

Declarație privind protecția datelor cu caracter personal

Prin prezenta îmi exprim acordul ca SC. Black Cat Hat Srl. să proceseze datele personale (așa cum sunt definite de GDPR) ale reprezentanților legali sau angajaților părților (“subiecții de date”) numai în baza sau în scopul negocierii și completarea sau executarea prezentei rezervări. În niciun caz, firma nu are dreptul să proceseze datele personale în alte scopuri decât cele prevăzute în acest acest, fără acordul expres al subiectului datelor.

În acest sens, firma se obligă:

1. să ia măsurile de securitate tehnice și organizatorice necesare pentru protejarea datelor cu caracter personal;

2. să utilizeze și să permită utilizarea datelor personale în conformitate cu instrucțiunile celeilalte părți numai în scopurile legate direct de executarea prezentei rezervări, de îndeplinirea obligațiilor care decurg din prezenta rezervare sau scopuri de marketing strict legate de acest serviciu;

3. să se abțină de la transferarea datelor cu caracter personal în afara Uniunii Europene, cu excepția cazului în care subiecții de date au dat acordul prealabil în scris pentru transfer și această parte care transferă această Data personală a îndeplinit orice alte cerințe impuse în conformitate cu cerințele GDPR;

4. va despăgubi subiecții de date cu valoarea prejudiciilor dovedite prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, de către subiecții de date cu condiția ca prejudiciul să fi fost provocat din vina exclusivă a părții în culpă;

5. să notifice cu promptitudine subiecților de date: orice cerere de divulgare a datelor cu caracter personal în mod legal de către o agenție de aplicare a legii (dacă nu este altfel interzisă); orice prelucrare accidentală sau neautorizată a datelor cu caracter personal; precum și orice solicitări primite de la persoane fizice la care se referă datele personale fără a răspunde la această solicitare, cu excepția cazului în care sunt autorizate de către subiecții de date.